Välkommen till XBRL-bokslut.se

Xbrl-bokslut.se är en XML-baserad e-tjänst som ger dig möjlighet att gratis upprätta en aktiebok, skapa elektroniska årsredovisningar för mindre aktiebolag i enlighet med K2-rekommendationen och skapa elektroniska revisionsberättelser.

När du har skapat en aktiebok, en årsredovisning eller en revisionsberättelse i den här e-tjänsten så sparar du data till en xml-fil (eller xbrl fil) på din egen dator, vi sparar inga filer på vår webbserver. De xml-filer som du har sparat på din dator kan du sedan importera i den här e-tjänsten för att ändra data, lägga till data eller skapa helt nya filer.

I den XML-baserade aktieboken kan du skapa en ny aktiebok, ändra i en importerad aktiebok, skriva ut en aktiebok till en pdf-fil och skriva ut aktiebrev till en pdf-fil. Din aktiebok sparas som en xml-fil till din egna dator.

I den XML-baserade årsredovisningen kan du skapa en ny årsredovisning, importera en årsredovisning i xbrl-format och importera en SIE-fil. E-tjänsten för årsredovisning lämpar sig för mindre aktiebolag som vill upprätta sin årsredovisning i enlighet med redovisningsrekommendationen för K2-aktiebolag. Ett mindre aktiebolag är ett aktiebolag som under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren inte uppfyller mer än ett av följande villkor:

a) medelantalet anställda i företaget har uppgått till mer än 50
b) företagets redovisade balansomslutning har uppgått till mer än 40 miljoner kronor
c) företagets redovisade nettoomsättning har uppgått till mer än 80 miljoner kronor

I den XML-baserade revisionsberättelsen kan du skapa en ny revisionsberättelse i xbrl-format och importera en revisionsberättelse i xbrl-format.

Vi har nu gjort det möjligt för dig att skriva ut ett xbrl-bokslut till en pdf-fil. Det här har gjorts eftersom Bolagsverket har stängt sin e-tjänst Lämna Årsredovisning. Du kan kontakta oss på info(snabela)xbrl-bokslut.se.

Vi har följt Bolagsverkets dokumentation för xbrl.